TOPlist
České hory » Jizerské hory a Ještědský hřbet » Vodopády Jedlový důl

Vodopády Jedlový důl

Přírodní rezervace Jedlový důl o rozloze 12 ha se nachází v údolí říčky Jedlové mezi Josefodolským a Mariánskohorským hřebenem Jizerských hor.
Nachází se zde ojedinělá mozaika původních lesních porostů smrku, buku a jedle. Údolím protéká potok s mnoha překrásnými peřejemi a vodopády v severní části rezervace.
Kolem vodopádů prochází modrá turistická značka vedoucí z městečka Josefův důl. Přes oblast Jedlového dolu a kolem vodopádů byla vyznačena naučná stezka. Je 2 km dlouhá, vede krásným sevřeným údolím říčky Jedlová. Na 9 zastaveních seznamuje s přírodními hodnotami rezervace - zbytky původních přirozených jedlobukových porostů s významnými rostlinnými a živočišnými druhy, skalními útvary a vodopády.
Vodopády Vodopády
Vodopády
Peřeje potoka Peřeje potoka
Peřeje potoka
Peřeje potoka Peřeje potoka
Peřeje potoka
Stezka údolím Stezka údolím
Stezka údolím
Fotografie uživatelů
Zimní pohled na hlavní vodopád na Jedlové.
Víla z protržené přehrady
Protržená přehrada na Bílé Desné
Šoupátková věž
Smírčí kříž k protržené přehradě
Hlavní vodopád na říčce Jedlová.
Pod obloukem - Jedlová.
Protržená přehrada na Desné
Protržená přehrada na Desné
Protržená přehrada na Desné
Protržená přehrada na Bílé Desné.
Vodopády Jedlová v ledovém sevření.